“Otwock- uzdrowisko i letnisko Warszawy” – wystawa plenerowa.

“Otwock- uzdrowisko i letnisko Warszawy” – wystawa plenerowa.

Wystawę można oglądać na ogrodzeniu Archiwum Państwowego w Warszawie, Oddział w Otwocku, ul. Górna 7

„Otwock- uzdrowisko i letnisko Warszawy” to wystawa przygotowana przez Archiwum Państwowe w Warszawie przedstawiająca rozwój i funkcjonowanie Otwocka jako miasta, a zarazem uzdrowiska specjalizującego się w leczeniu gruźlicy i chorób płuc, oraz letniska dla mieszkańców Warszawy. Przypomina o roli Otwocka zarówno w okresie międzywojennym, gdy zamieszkiwany był w znacznej mierze przez ludność żydowską, jak i w latach powojennych. Pokazuje Otwock i jego mieszkańców od końca XIX stulecia do początku XXI w., w tym jego rozplanowanie, wygląd, poszczególne budynki i funkcje przez nie spełniane. Poświęcić uwagę również jego mieszkańcom i tym przedwojennym, i tym którzy związali się z miastem już po wojnie bądź jako jego goście, bądź jako stali mieszkańcy.

Comments are closed.