Żydzi na linii otwockiej. Rozmowa społeczników w 80. rocznicę Zagłady.

Żydzi na linii otwockiej. Rozmowa społeczników w 80. rocznicę Zagłady.

24.05, godz. 18.00-20.00.
Miejsce: Klub Smok, Otwock, ul. Warszawska 11/13 .
Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Otwocka i Klub Smok

W 1945 r. późniejszy noblista Izaak Bashevis Singer napisał: „W odległości kilkunastu kilometrów od Warszawy leży małe miasteczko Otwock. Było ono słynne na całą Polskę ze swego krystalicznego powietrza i sanatoriów dla ludzi cierpiących na choroby płuc. (… ) Kilometrami ciągnęły się sosnowe lasy i na tych żywicznych terenach Żydzi stawiali domy, zwane też willami. Drewniane, pomalowane na brązowo, z werandą. Prawie wszystkie wyglądały identycznie. (… ) Latem do Otwocka i sąsiednich miejscowości przybywały tysiące rodzin. (… ) Trudno sobie wyobrazić, że nie ma tam już Żydów. Pozostał tylko piasek, na którym budowaliśmy”.

Czy w roku 2022 można powtórzyć za Singerem, że po tutejszych Żydach pozostał tylko piasek? Na linii otwockiej znaleźć można obecnie wiele inicjatyw społecznych upamiętniających i ożywiających żydowską przeszłość tych okolic. Czy o „naszych” Żydach wiemy już wszystko? Czy ważnym wydarzeniem będą tegoroczne obchody 80. rocznicy zagłady Żydów z Karczewa, Otwocka, Świdra, Józefowa i Falenicy?

W rozmowie na ten temat wezmą udział zaproszeni społecznicy z linii otwockiej.

UCZESTNICY:

Lidia Głażewska-Dańko – graficzka, współautorka książek dla dzieci i o historii Józefowa. Bada architekturę i historię linii otwockiej, prowadzi blog i profil FB „Domy na Linii”. Uczestniczka wielu inicjatyw upamiętniających lokalną społeczność żydowską.

Leszek Kasprzak – fotograf i filmowiec, prowadzi Pracownię filmowo-fotograficzną Klamra. Bada historię karczewskich Żydów i Romów, autor filmu dokumentalnego „Ostatni tabor”, twórca lokalnego archiwum historii mówionej.

Jolanta Pełka – animatorka kultury, prezeska fundacji Europejski Instytut Kultury. Upamiętnia wydarzenia z historii Wawra i okolic poprzez sztukę współczesną – muzykę i sztuki wizualne. Współorganizatorka wydarzeń kulturalnych w Falenicy, współodpowiedzialna za  przekład i publikację księgi pamięci „Sefer Falenic” i upamiętnienia Sanatorium dla Dzieci im. Medema w Miedzeszynie.

Paweł Przyrowski – artysta plastyk-witrażysta, dyrektor artystyczny pracowni Witraże s.c. Inicjator Marszu Pamięci w 1984 r., współtwórca Społecznego Komitetu Upamiętnienia Zagłady Gett w Falenicy i Rembertowie oraz pomnika upamiętniającego zagładę Żydów falenickich.

Jadwiga Rakowska – emerytowana nauczycielka, działaczka Towarzystwa Przyjaciół Otwocka, sekretarz Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. Była dyrektorem Liceum Medycznego mieszczącego się w dawnym pensjonacie Gurewicza.

Sebastian Rakowski – historyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Otwocka, badacz historii Żydów w regionie podwarszawskim. Był dyrektorem Otwockiego Centrum Kultury i kierownikiem Muzeum Ziemi Otwockiej. Obecnie kierownik Działu Ekspozycji i Wystaw Czasowych Stacji Muzeum. Współinicjator Festiwalu Świdermajer w roku 2012.

Prowadzenie:

Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny kwartalnika „Więź”, chrześcijański współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, przewodniczący Społecznego Komitetu Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich. 

Dodatkowo poprzez swój głos na piśmie obecny będzie także:

Tomasz Brzostek – fotograf i operator, popularyzator dziedzictwa kulturowego linii otwockiej, współtwórca Fundacji Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Twórca znanych projektów internetowych, m.in. Świdermajer.info i FB Żydzi otwoccy. Współinicjator Festiwalu Świdermajer w roku 2012.

Comments are closed.